Logopedpraktik på Södermalm  
  

Välkommen

  När Hur

Och

   

 

t

a

l

a

.

n

u

 

 

 

 

 

© 2004 tala.nu

 

 

Psykoterapi  
 


-
Psykoterapi

Vill du utveckla olika sidor hos dig själv? Behöver du hjälp att hantera livskriser, oro, stress, nedstämdhet, utbrändhet eller andra svårigheter?

Psykoterapi är en behandling, där patienten i samtal med terapeuten får möjlighet att växa och möjlighet att försöka förstå orsaken till olika svårigheter. Genom samtalen får patienten hjälp att bearbeta sina känslor och kan på så sätt finna nya vägar och nya sätt att hantera svårigheter.